Nieuw voetpad Koning Albertlaan Nieuws RSS

Donderdag 12 augustus starten de werken voor de aanleg van een nieuw voetpad in de Koning Albertlaan.

Soort werken

aanleg van een voetpad

Periode van de werken 

De aanleg start op 12 september en zal gefaseerd gebeuren. In september worden de voetpaden tussen de huisnummers 51 en 95 aangepakt. In oktober van huisnummer 98 tot 124.

Onvoorziene omstandigheden (weersomstandigheden, …) kunnen ervoor zorgen dat de planning aangepast wordt.

Verkeersimpact 

De heraanleg van het voetpad heeft geen impact op het doorgaand verkeer. Een kleine wegversmalling kan wel mogelijk zijn. De aannemer plaatst de nodige signalisatie.

Tijdens de werken zal aannemer Has Dal u informeren over de vooruitgang van de werken.

Verantwoordelijke aannemer

Has Dal – info@haddal.be – 0483 09 97 53

Gepubliceerd op maandag 9 september 2019 4 u.