Volgende fase herinrichting begraafplaats Nieuws RSS

De begraafplaats in Machelen wordt heringericht als een rustgevend geheel van graven, urnen, strooiweiden en sterretjesweiden. Eind augustus start de volgende fase.

De gemeente werkt aan de herinrichting van de begraafplaats in Machelen. Opzet is een rustgevend geheel van graven, urnen, strooiweiden en sterretjesweiden te creëren.

We kiezen voor duurzame, bio-diverse, groene en toegankelijke begraafplaatsen. Een rustplek voor onze inwoners, met de nodige sanitaire voorzieningen.

Wij realiseren ons dat het herinrichten van begraafplaatsen gevoelig ligt. Daarom dat de gemeente dit heel zorgvuldig en gefaseerd aanpakt.

Vorig jaar konden nabestaanden een (verlenging van een bestaande) concessie of naamplaatje aanvragen en bestond de mogelijkheid om herdenkingstekens en grafmonumenten weg te nemen.

Een volgende fase start in eind augustus 2022. Gefaseerd zullen de werken op de begraafplaats uitgevoerd worden. We voorzien het ruimen van de graven voor Allerheiligen zodat iedereen in alle sereniteit zijn geliefden kan herdenken.

22 augustus – 1 november

1e fase: op perk F wordt een knekelput aangelegd. Hiervoor worden de grafzerken van de graven in volle grond (waarvoor geen concessie is) verwijderd en worden de stoffelijke overschotten verplaatst naar de knekelput.

2e fase – grafkelders waarvan de concessie vervallen is en niet verlengd: de stoffelijke overschotten worden verplaatst naar de knekelput en de grafzerken worden verwijderd.

3e fase – de grafzerken van de graven in volle grond (waarvoor geen concessie werd aangevraagd) worden verwijderd. Perken M &O en de perken met graven jonger dan 15 jaar blijven behouden.

4e fase: plaatsen van de kunstwerken aan de knekelput, aan de graven van de oudstrijders, aan het kinderkerkhof en de algemene graven. Na het plaatsen van de kunstwerken worden de naamplaatjes aangebracht.

Het kerkhof blijft toegankelijk voor het publiek. De delen waar gewerkt wordt zal afgeschermd worden zodat de sereniteit blijft behouden.

1 november – 2023

Na 1 november en in 2023 zal de verdere inrichting gebeuren. Met name de aanleg van de paden, struiken en bomen.

Het college heeft beslist om de graven van de oudstrijders en de graven op kinderkerkhof op te nemen in de lijst van graven van lokaal historisch belang. Dat betekent dat er aan deze perken geen ontgravingen of veranderingen zullen gebeuren.

Meer informatie

Voor vragen of informatie kan je terecht bij de dienst Burgerzaken op 02 254 12 27 of burgerzaken@machelen.be. Je kan ook nalezen op https://www.machelen.be/herinrichting-begraafplaatsen.

Gepubliceerd op donderdag 11 augustus 2022 15.52 u.