Volledige energieaudit woning voor slechts 20 euro Nieuws RSS

Inwoners van Machelen kunnen het hele jaar door een energieaudit van hun woning laten uitvoeren voor slechts 20 euro, ook wanneer de Klimaatmobiel niet meer in de gemeente staat.

Van half mei tot half juli konden de inwoners van Machelen-Diegem met hun vragen over energie besparen voor het eerst terecht in de Klimaatmobiel. Een deskundige gaf gratis tips mee over het duurzaam renoveren van de woning, over mogelijke premies en subsidies, zonnepanelen, opvang van regenwater, isoleren van de woning, groepsaankopen, … Volgend jaar en in 2020 komt de Klimaatmobiel terug. Maar intussen is het nog altijd mogelijk om de energiedeskundige van de Klimaatmobiel te contacteren voor gratis advies.

Naast gratis advies kunt u heel het jaar door een afspraak maken voor een volledige doorlichting van de woning, de energieaudit. Tijdens zo’n audit neemt de energiedeskundige uw volledige woning onder de loep om te zien waar er energie en dus geld verloren gaat, gevolgd door een leesbaar rapport met mogelijke maatregelen om je woning te BENOveren (beter renoveren). Een energiedeskundige formuleert in dat rapport adviezen met de bijhorende toekomstige energiewinsten en een berekening van de terugverdientijd. Er wordt ook onderzocht op welke manier de financiële last van energiebesparende maatregelen kan geminimaliseerd worden.

Bij iedereen die een energieaudit aanvraagt, gaat de energiedeskundige ook ter plaatse om een warmtescan uit te voeren. Met een warmtebeeldcamera maakt de expert sprekende infraroodbeelden die het warmteverlies aan de hand van kleuren duidelijk in kaart brengt. Zo’n warmtescan kan enkel uitgevoerd worden als het buiten voldoende koud is. Wil je dus zeker zijn dat jouw woning deze winter aan bod komt, is het belangrijk om je nu al aan te melden zodat je zeker bent van een plaats.

Meer info: benoveren@3wplus.be of 0499 92 39 29

Gepubliceerd op maandag 16 juli 2018 15.50 u.