Vossen

Vossen kunnen een bedreiging vormen voor pluimvee in tuinen. Om dit te voorkomen zorgt u best voor een voldoende afgesloten kippenhok.

Kippen beschermen

Een goed afgesloten kippenhok bestaat uit een omheining van minstens 2 meter hoog, waarvan de bovenkant naar buiten is omgeplooid. De omheining dient ook een halve meter ingegraven te worden. Eventueel kan rond de omheining ook nog een rij tegels geplaatst worden. Vossen zullen instinctief steeds tegen de omheining proberen te graven en de stenen dwarsbomen dan zijn plan. Eventueel kunt u schrikdraad plaatsen of een afsluitbaar nachthok.

Vos verdelgen

De vos verdelgen is geen oplossing. Hij heeft immers een belangrijke plaats in ons ecosysteem. Uitroeien heeft bovendien slechts een tijdelijk effect. Het vrijgekomen territorium kan snel ingenomen worden door een nieuw exemplaar en de overlast start opnieuw of neemt zelfs toe.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in deĀ brochure "Vos of steenmarter op bezoek" of brochure "Maak uw kippenren vos-bestendig".