Vragen / meldingen / klachten

Ga naar MeldingskaartGa naar Klachtenformulier

Hebt u een vraag over onze dienstverlening? Wilt u een omgevallen verkeersbord of een verzakking in de straat melden? Of werd u onvriendelijk behandeld door een ambtenaar? 

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Vraag

Hebt u een vraag over onze dienstverlening? Dan helpen we u graag verder.
Mail uw vraag naar info@machelen.be of bel naar 02 254 12 11.

Melding

Een omgevallen verkeersbord, een verzakking in de straat, een zitbank die stuk is, ... Geef uw melding door aan het meldpunt via de elektronische meldkaart of bel naar 0800 2 1830.

Een aantal meldingen worden door andere organisaties verholpen:

Klacht

Werd u onvriendelijk behandeld door een ambtenaar? Werden de termijnen in een dossier niet gerespecteerd? Dan kan u een klacht indienen bij de klachtendienst.

Klacht indienen kan via het elektronisch klachtenformulier of bel naar 02 254 12 14.

De uitgebreide omschrijving van de klachtenbehandeling leest u in het klachtenreglement.

Ga naar MeldingskaartGa naar Klachtenformulier