Vuurwerk, kanonschoten en vuurwapens

Wanneer je gebruik wil maken van vuurwerk, of kanonschoten of vuurwapens wil afvuren (bv. tijdens een huwelijksplechtigheid) moet je toelating vragen aan het gemeentebestuur.

Procedure

Aanvragen kan door te mailen naar secretariaat@machelen.be of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. Na advies van de lokale politie en de betrokken diensten, ontvang je van het secretariaat een schriftelijk antwoord.

Bedrag

gratis

Wat meebrengen

identiteitskaart