Walter - DUO for a job

"Werken met jongeren van verschillende afkomst of met verschillende culturen is verrijkend. We weten niet altijd wat ze doormaken of wat ze al hebben meegemaakt. We kennen hun perspectief niet altijd, weten niet wat er in hun hoofd omgaat. Wij leren evenveel van de mentees als de mentees van ons!"