Wat is BOA?

Het decreet voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) geeft lokale besturen de regierol om een aanbod buitenschools opvang en activiteiten te ontwikkelen. Samen met lokale partners (scholen, kinderopvang, verenigingen, …) stippelen we tegen 2026 een lokaal buitenschools beleid uit, dat focust op volgende 3 basisdoelen: 

  • kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden geven, maar met keuzevrijheid en recht op rust 
  • ouders de kans bieden om werk, opleiding en gezinsleven vlot te combineren 
  • een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen

Het decreet vraagt ook bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en multifunctioneel gebruik van infrastructuur. 

Algemene informatie over het decreet kan je terugvinden op de website van Agentschap Opgroeien