Werken zebrapad Woluwelaan Diegem Nieuws RSS

In het kader van een veiligere verkeersituatie rondom de scholen heeft het schepencollege beslist om het zelf aangebrachte zebrapad, ter hoogte van de Woluwelaan in Diegem, te laten verwijderen.

Deze weloverwogen beslissing werd genomen in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer en de politiezone VIMA.

De huidige oversteek geeft een vals gevoel van veiligheid. Er is een verhoogd risico op kop-staart aanrijdingen, de dubbele oversteek verhoogt het risico op aanrijding van voetgangers en de gemachtigde opzichter is enkel aanwezig tijdens de schoolpoorturen aan de kant van de basisschool. De oversteek zal daarom volledig verwijderd worden, inclusief het openbreken van de middenberm, het verwijderen van de verharding, het plaatsen van afsluitingen aan de zijbermen en het verwijderen van signalisatie en wegmarkering. De verharding wordt omgevormd tot groenzone.

Periode

8 augustus vanaf 7 u. tot en met 9 augustus 17 u.

Verkeersimpact

beurtelingse inname van 1 rijstrook richting Haachtsesteenweg (fase 1 en fase 2 in bijlage).

Gepubliceerd op vrijdag 5 juli 2019 4 u.