Werkingssubsidies cultuurverenigingen

Verenigingen die door de gemeente erkend zijn als cultuurvereniging kunnen aanspraak maken op werkingssubsidies. Deze subsidies worden jaarlijks toegekend volgens de voorwaarden bepaald in het subsidiereglement.

De toekenning gebeurt op basis van het voorbije werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van het volgende jaar. Ten laatste op 30 september van dat volgende jaar dient het aanvraagformulier en bijkomende bewijsstukken te worden ingediend bij dienst Vrije tijd.