Werkingssubsidies jeugdverenigingen

De gemeente kent een basissubsidie voor de werking van de jeugdvereniging toe. Iedere erkende jeugdvereniging krijgt een basissubsidie van 500 euro, eventueel aangevuld met een toelage toegekend op basis van het puntensysteem, omschreven in het subsidiereglement.

De ingevulde formulieren (aanvraagformulier werkingssubsidies jeugdwerk en aanvraagformulier werkingssubsidies jeugdverenigingen -bijlage) dienen voor 1 december bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.