Wie mag gaan stemmen?

Belg – stemmen voor gemeentelijke en provinciale verkiezingen

 • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
 • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Niet-Belg – stemmen voor de gemeentelijke verkiezingen

Geen Belg, wel Europees

Ben je geen Belg maar wel van de Europese Unie? Dan kan je op 13 oktober 2024 stemmen voor de gemeenteraad als:

 • je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente: ten laatste op 1 augustus 2024.
 • je minstens 18 jaar bent op 13 oktober 2024. Dit moet je aanvragen vóór 1 augustus:
 • je je kiesrecht nog hebt.

Geen Belg en niet Europees

Heb je geen nationaliteit van de Europese Unie? Dan kan je op 13 oktober 2024 stemmen voor de gemeenteraad als:

 • je minstens 5 jaar in België woont
 • je een geldige verblijfstitel hebt
 • je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente: ten laatste op 31 juli 2024.
 • je minstens 18 jaar bent op 13 oktober 2024.
 • je ingeschreven bent op de kiezerslijst. Dit moet je aanvragen vóór 1 augustus:
 • je je kiesrecht nog hebt.

Kan je niet gaan stemmen en wil je toch een stem uitbrengen? Dan kan je een volmacht geven. Lees meer op 'Stemmen met volmacht op 13 oktober 2024'.