Wijk-werken

Sinds 1 januari 2018 vervangt Wijk-werken het vroegere PWA.

Wijk-werken houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. Je vergoedt hen met wijk-werkcheques. 

Prijs wijk-werkcheque: € 6.45

Welke taken kan je aanvragen als particulier?
 • Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken
  • Wassen van textiel
  • Deze activiteit geldt als overgangsmaatregel : kan enkel plaats vinden bij gebruikers en uitgevoerd worden door wijk-werkers die eind 2017 die activiteiten verrichten via het PWA-systeem.
  • Koken en afwassen
  • Kleine herstellingen en retouches aan kleding: knoop aannaaien, zoom terug naaien, ...
  • Grote kuis (kelders, zolders, ...)
  • Verderzetting van huidige overgangsmaatregel onder PWA sinds 2004. Deze activiteit kan enkel plaats vinden bij de gebruikers en voor wijk-werkers waarvoor de overgangsmaatregel geldt. Bijgevolg kunnen nieuwe gebruikers deze activiteit niet laten uitvoeren.
  • Voorbereiden bij het leegmaken van woning (bv. bij overlijden)
 • Klein tuinonderhoud
  • Ruimen van sneeuw
  • Ruimen van bladeren
  • Snoeien van hagen
  • Onderhouden van tuinperken
  • Gras maaien
  • Spitten, zaaien en planten
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • Kinderopvang ten huize van gebruiker
  • Huistaakbegeleiding
  • Gezelschap aan de gebruiker en familieleden (bv. om een mantelzorger tijdens korte periode te vervangen). Het betreft activiteiten waar geen regelgeving van toepassing is.
  • Vergezellen van de gebruikers en familieleden naar activiteiten . Het betreft activiteiten waar geen regelgeving van toepassing is.
 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken
  • Activiteiten die vaklui niet uitvoeren wegens beperkte omvang (vb. lampen vervangen, armatuur bevestigen, meubelpakket monteren, schilderen, plamuren, behangen, opmetsen van (zeer) kleine oppervlakken, plaatsen van bevloering/wandtegels van kleine oppervlaktes bv. na opbraak voor werkzaamheden, herstel van kraan, ...).
  • Zandzakjes vullen
  • Onderhoud grafzerken (occasioneel)


Het hoofdkantoor ligt in Vilvoorde:

Werkwinkel Vilvoorde
Witherenstraat 19
1800 Vilvoorde

T 02 254 73 00
linda.de.bremme@vilvoorde.be
dasja.sleutel@vilvoorde.be
tamara.vennix@vilvoorde.be

 

Of je kan naar het contactpunt komen.

Contactpunt Sociaal Huis (vanaf 16.10.2019)

Zitdag op woensdag van 14 tot 16 uur.
ann.devroe@vdab.be 
T 02 254 73 45

 

Meer info vind je op de website van Wijk-werken.