Wooncomplex Regimentsberg

Het lokaal bestuur beschikt over 1 wooncomplex, waarmee ze sociale huurappartementen ter beschikking stelt van haar inwoners: wooncomplex Regimentsberg.

 • gelegen in de Kosterstraat in Diegem
 • 10 sociale flats op het gelijkvloers en 10 sociale flats op de 1ste verdieping

Voorwaarden

 • minimumleeftijd van 18 jaar op datum van inschrijving
 • inkomensvoorwaarde: maximum gezamenlijk of afzonderlijk belastbaar inkomen. Het recentste aanslagbiljet wordt in aanmerking genomen of bij recente wijziging een ander attest van inkomen.
  • gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meerdere personen ten laste: 44 270 euro, plus 2 475 euro per persoon ten laste
  • alleenstaanden zonder personen ten laste: 29 515 euro
  • alleenstaande personen met een handicap: 31 987 euro
 • vermogensvoorwaarde: het vermogen op de bankrekeningen mag de grenzen bepaald door het Agentschap Wonen in Vlaanderen niet overschrijden. De bedragen zijn raadpleegbaar op de website van het lokaal bestuur. De kandidaat-huurder bewijst dat hij voldoet aan deze voorwaarde met een verklaring op erewoord.
 • eigendomsvoorwaarde: de kandidaat en de echtgenoot/-ote, de persoon met wie u wettelijk of feitelijk samenwoont
  • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal
  • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
  • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaven
  • zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u, uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond hebben ingebracht.
 • Het lokaal bestuur zal bij inschrijving nagaan of de kandidaat beschikt over de basistaalvaardigheid van het Nederlands. Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. De taalkennisvereiste is geen inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde, maar een huurdersverplichting. Heeft de kandidaat (nog) geen basistaalvaardigheid Nederlands bij inschrijving of toelating? Dan moet hij hierover beschikken na twee jaar sociaal huren.

 • Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich inschrijven bij de VDAB. Het gaat om alle niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (tot de leeftijd van 64 jaar), tenzij men door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat is om te werken of actief naar werk te zoeken (bv. wanneer u een leefloon ontvangt of niet kunt werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkend handicap). De inschrijvingsverplichting bij de VDAB is geen inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde, maar een huurdersverplichting.

Procedure

Online

Je kan je online inschrijven voor een sociale woning via één centraal inschrijvingsregister. Ook het inschrijvingsdossier inkijken en aanpassen, kan online. Je vindt alle informatie hierover op de webpagina www.vlaanderen.be/sociaalhuren

Heb je hulp nodig bij de online inschrijving? Neem dan contact op met de thuisdiensten via 02 255 01 84, zij helpen je graag verder.

Per brief

Inschrijven kan ook door het ingevuld inschrijvingsformulier op te sturen naar: Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde. Je kan ze bereiken op 02 257 11 50.