Wooncomplex Regimentsberg

Het lokaal bestuur beschikt over 1 wooncomplex, waarmee ze sociale huurappartementen ter beschikking stelt van haar inwoners: wooncomplex Regimentsberg.

 • gelegen in de Kosterstraat in Diegem
 • 10 sociale flats op het gelijkvloers en 10 sociale flats op de 1ste verdieping

Voorwaarden

 • minimumleeftijd van 18 jaar op datum van inschrijving
 • inkomensvoorwaarde: maximum gezamenlijk of afzonderlijk belastbaar inkomen. Het recentste aanslagbiljet wordt in aanmerking genomen of bij recente wijziging een ander attest van inkomen.
  • gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meerdere personen ten laste: 42 156 euro, plus 2 356 euro per persoon ten laste
  • alleenstaanden zonder personen ten laste: 28 105 euro
  • alleenstaande personen met een handicap: 30 460 euro
 • eigendomsvoorwaarde: de kandidaat en de echtgenoot/-ote, de persoon met wie u wettelijk of feitelijk samenwoont
  • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal
  • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
  • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaven
  • zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u, uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond hebben ingebracht.
 • Het lokaal bestuur zal bij inschrijving nagaan of de kandidaat beschikt over de basistaalvaardigheid van het Nederlands. Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. De taalkennisvereiste is geen inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde, maar een huurdersverplichting. Heeft de kandidaat (nog) geen basistaalvaardigheid Nederlands bij inschrijving of toelating? Dan moet hij hierover beschikken na twee jaar sociaal huren.

 • Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich inschrijven bij de VDAB. Het gaat om alle niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (tot de leeftijd van 64 jaar), tenzij men door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat is om te werken of actief naar werk te zoeken (bv. wanneer u een leefloon ontvangt of niet kunt werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkend handicap). De inschrijvingsverplichting bij de VDAB is geen inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde, maar een huurdersverplichting.

Procedure

U kandidaat stellen voor een flat kan, door het ingevulde inschrijvingsformulier te bezorgen aan de Thuisdiensten, Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen. U kan het inschrijvingsformulier downloaden, onderaan deze pagina.

Wat meebrengen?

 • ingevulde inschrijvingsformulier
 • identiteitskaart