Woonzorgcentrum Parkhof - Permanent verblijf

Woonzorgcentrum Parkhof biedt een thuis aan 105 bewoners vanaf 65 jaar. Zowel validen, als fysiek afhankelijken, als dementerenden kunnen bij ons gehuisvest worden. Wij bezorgen een optimaal woon- en leefklimaat en staan in voor een 24 op 24 uur bewonersgerichte begeleiding. Speciale aandacht gaat naar palliatieve hulpverlening.

Voorwaarden

Er gelden drie opnamecriteria:

Bedrag

  • 59,76 euro per dag voor een éénpersoonskamer
  • 104,85 euro per dag voor een tweepersoonskamer

(prijzen geldig op 24.05.2022, worden jaarlijks geïndexeerd)

Inbegrepen: verblijf, voeding, verpleging, verzorging, animatie en incontinentiemateriaal