Zone 30 in de dorpskernen Nieuws RSS

In de dorpskernen van Machelen-Diegem wordt een zone 30 ingevoerd. Onze diensten plaatsen momenteel de verkeersborden.

Het nieuwe mobiliteitsplan voorziet de invoering van een zone 30 in onze dorpskernen. Dit om de veiligheid van iedereen in het verkeer te garanderen. Onze diensten zijn deze week gestart met het plaatsen van de verkeersborden voor de zone 30.

De zone 30 wordt ingevoerd in alle straten in Machelen-Diegem, behalve op belangrijke verbindingswegen. Daar blijft de maximumsnelheid van 50 of 70 km per uur behouden.

Deze verbindingswegen zijn de N21 Haachtsesteeenweg, R22 Woluwelaan, N211 Luchthavenlaan, Vilvoordelaan, Budasteenweg, Rittwegerlaan, Beaulieustraat, Holstraat, Nijverheidsstraat, Nieuwborgstraat, Kerklaan (deel tussen R22 en N1), Jan Emiel Mommaertslaan, Holidaystraat, J.F Kennedylaan en Nieuwe Zaventemsesteenweg (N262a).

Bewegwijzering

Het begin en einde van de zone 30 wordt aangegeven met de verkeersborden F4a en F4b.

Op termijn wordt nog bekeken op welke manier dat we de maximumsnelheid van 30 km per uur kunnen afdwingen via aanpassingen op de rijbaan.

Waarom een zone 30 in de dorpskernen?

Om de leefbaarheid van onze wijken en de veiligheid van iedereen in het verkeer te waarborgen. Een zone 30 biedt tal van voordelen.

  • Veiliger verkeer: bij een verkeersongeval zijn de gevolgen minder zwaar.
  • Minder sluipverkeer: een zone 30 vermindert het sluipverkeer door straten en wijken.
  • Minder hinder: in een zone 30 is er minder geluidsoverlast en trillingshinder.
  • Vlot verkeer: studies tonen aan dat de doorstroming hetzelfde blijft als bij 50 km per uur.
  • Betere woonkwaliteit: trager verkeer is aangenamer voor bewoners.
  • Beter voor het klimaat: als auto’s trager rijden, zijn er minder uitlaatgassen.
  • Aangenamer stappen en trappen: doordat het verkeer rustiger wordt, is het aangenamer om te wandelen en fietsen.

Woonerven

In Machelen-Diegem zijn er verschillende woonerven. In deze woonerven gelden andere regels voor het gebruik van de openbare weg. Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur. Voetgangers mogen er immers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.

Woonerven in onze gemeente vind je in: Lindegaarde, Kleine Ham, Parkgaarde, de Warande, Merelplein, Schetswijk, Frans Degeyndtgaarde, Gustaaf Michielsstraat, De Reinelaan en Oude Haachtsesteenweg (tussen Woluwelaan en Karel Van Miertstraat).

Gepubliceerd op woensdag 28 september 2022 12.33 u.