Zwerfvuil en sluikstorten

Sluikstorten

Zodra u afval ergens achterlaat, opslaat of stort op een manier die niet aan het politiereglement voldoet, spreken we van sluikstorten. Enkele voorbeelden: bouw- en sloopafval, matrassen, en dergelijke illegaal storten in een bos of gewoon langs de straat, huishoudelijk afval dumpen in openbare vuilnisbakken, frituurolie of andere gevaarlijke vloeistoffen in de rioolputten gieten, verkeerd aangeboden en niet opgehaalde huisvuilzakken buiten laten staan, gras- en tuinafval dumpen in de wegberm, ...

Sluikstort melden?

Sluikstorten kan u rechtstreeks melden aan Incovo via het sluikstortformulier

Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we er bij stilstaan op straat gooien of achterlaten in een park of berm, zoals sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... noem maar op.

Zwerfvuil melden?

Zwerfvuil kan u melden aan de gemeente via de een melding.

Boete

Naast een boete of een andere straf, moet de overtreder ook instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen. Dat kan hoog oplopen. De tarieven gaan van 60 euro (hondenpoep en zwerfvuil zoals blikjes, papiertjes) tot meer dan 500 euro (opruimen van grotere en/of gevaarlijke sluikstorten).