Cultuurraad

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur op vlak van cultuurbeleid. De raad is een forum om de samenwerking tussen de aangesloten verenigingen te stimuleren. Tenslotte heeft de cultuurraad de opdracht de bevolking te informeren en de burgerparticipatie te organiseren. Hij kan sensibiliseren rond thema's, de bevolking helpen bij adviezen, knelpunten suggereren, vrijwilligers aantrekken en stimuleren.

De cultuurraad is samengesteld uit cultuurverenigingen, cultuurdeskundigen en op uitnodiging, de cultuurambtenaren en de schepen van cultuur. Ook de bibliothecaris en een afgevaardigde van de kunstenaars maken deel uit van het dagelijks bestuur.

De cultuurraad komt minstens tweemaal per jaar samen en voorafgaand is er steeds een vergadering van het dagelijks bestuur voorzien.

Contactgegevens