Toegankelijkheidsverklaring

Wettelijk kader

Lokaal bestuur Machelen (Gemeente en OCMW) streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Nalevingsstatus

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de site https://www.machelen.be. Deze website voldoet momenteel gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen, zoals beschreven in de WCAG 2.1 AA.

Momenteel nog niet toegankelijk

Contrast

Het contrast met het groen van onze huisstijl is te klein. Hierdoor voldoen enkele knoppen en opsommingstekens niet aan de normen. 

PDF

De webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf's. Bepaalde info op onze site wordt aangeboden in dit formaat. Nog niet al deze documenten voldoen aan de volledige richtlijnen. 

Wat wij momenteel doen om de toegankelijkheid te bevorderen

Contrast

Wij hebben hiervoor contact opgenomen met onze leverancier en zullen hier eerstdaags een oplossing aan bieden.

PDF

Ingescande documenten werden vervangen door leesbare documenten. Maar we proberen hier verder in te gaan. Hier zijn zeker nog stappen mogelijk. We bekijken welke PDF-documenten we kunnen omzetten naar webpagina's en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

Opleiding

Diensten die documenten aanleveren en medewerkers die zelf ook inhoud posten, krijgen een opleiding over deze nieuwe richtlijnen. Ze krijgen zeer specifieke info over hun onderdeel, zodat zij meteen toegankelijke documenten en webpagina's afleveren.

Alle personeelsleden krijgen op regelmatige basis info over helder schrijven.

Controle

  • Controle voor publicatie door communicatiedienst. (Niet overal mogelijk.)
  • Periodieke interne controle door communicatiedienst, waarbij alle recente toevoegingen nagekeken worden.
  • Regelmatige toegankelijkheidsscan.
  • We plannen een controle door enkele onafhankelijke experten uit verschillende doelgroepen die extra baat hebben bij deze verhoogde toegankelijkheid.

Feedback en contactgegevens

Lokaal bestuur Machelen wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van onze website? Meld het ons. Dan proberen wij hier zo snel mogelijk een oplossing voor te bieden.

Dienst Communicatie
Woluwestraat 1
1830 Machelen
E - magezien@machelen.be
T - 02 254 12 56Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22/09/2020.