Gecoro

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft een belangrijke rol als adviesorgaan voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Zij adviseert de gemeenteraad, het college en de stedenbouwkundig ambtenaar bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid inzake ruimtelijke ordening.

De commissie bestaat uit een vast aantal leden die worden aangeduid door de gemeenteraad. De leden zijn ofwel deskundigen ofwel komen ze uit de maatschappelijke geledingen. Bij de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad wordt een nieuwe commissie ruimtelijke ordening aangesteld.

De dienst Ruimtelijke ordening doet het secretariaat van de Gecoro.