Aankomstverklaring - verklaring van aanwezigheid

Een aankomstverklaring of ‘bijlage 3’ is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek.

Voor een EU burger is dit een gelijkaardig document: een verklaring van aanwezigheid ‘bijlage 3ter’.

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt voor niet EU-burgers berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het nationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen.

Voorwaarden

De documenten zijn bestemd voor buitenlanders, die korte tijd in België verblijven voor maximum 90 dagen en die op een particulier adres verblijven.

Procedure

De buitenlander moet na zijn/haar aankomst in ons land een aankomstverklaring/melding van aanwezigheid afhalen in de stad of gemeente waar hij/zij verblijft. In Machelen kan je hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken.

Deze aanvraag duurt even. Gelieve daarom eerst per mail een afspraak te maken en al zoveel mogelijk gegevens door te sturen. Zo ben je zeker dat ze tijd gaan hebben om je te helpen wanneer je langskomt aan het loket.

Meebrengen

  • Nationaal paspoort
  • 2 pasfoto’s (voor een aankomstverklaring)