Aanvraag kansspelen in horecazaken

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III) heb je een vergunning C nodig. Die vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Voor een vergunning C is een advies van de burgemeester nodig.

Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers die jonger dan 18 jaar zijn, automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op het kansspel spelen.

Procedure

Om een vergunning C aan te vragen vul je het aanvraagformulier in (het originele exemplaar, geen kopie). Stuur het ingevulde aanvraagformulier ondertekend op naar de Kansspelcommissie, samen met:

  • een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft
  • de gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
  • een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden)
  • een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is
  • een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen drie jaren

Je kan de vergunning C ook rechtstreeks aanvragen via de website van de kansspelcommissie.