Adoptieakte (uittreksel)

Een adoptieakte bevat alle gegevens over de adoptie van een kind.

Voorwaarden

Je kan een uittreksel van een adoptieakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de adoptie werd geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart.