Ambulante handel (vergunning)

Wanneer u buiten uw vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten, oefent u een ambulante activiteit uit. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten.

Als u op die manier producten of diensten aan de man wilt brengen, hebt u daar in veel gevallen een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' voor nodig.

Voorwaarden

U moet beschikken over een leurkaart of een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’. Deze kunt u bekomen bij een ondernemingsloket.

Procedure

U dient een aanvraag in via het aanvraagformulier bij dienst Lokale economie. Zij zullen bekijken of de plaats waar u wilt staan toegestaan is. Zodra heel het dossier rond is, krijgt u al dan niet de toelating.