Attest van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document word je soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jezelf
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Naargelang jouw situatie kan je het attest van leven aanvragen aan:

  • de dienst Burgerzaken van jouw gemeente
  • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft.

Online

Vraag je attest aan via het online aanvraagformulier.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook meteen raadplegen, downloaden en afdrukken:

Heb je geen computer of internet?

Kom zonder afspraak naar de onthaalbalie van het gemeentehuis. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag. De onthaalmedewerkers helpen je graag verder. Of neem contact op met de dienst Burgerzaken op 02 254 12 57.

Vergeet je identiteitskaart/verblijfskaart en pincode niet!

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.