Belasting tweede verblijf

Er wordt een gemeentebelasting geheven voor tweede verblijven.

Een tweede verblijf is een woongelegenheid in Machelen waarvoor er op 1 januari geen inschrijving is in het bevolkings-, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Machelen.

Het kan hierbij gaan om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, daarbij inbegrepen de met chalets gelijkgestelde caravans, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

Voor wie?

De eigenaar(s) van het tweede verblijf.

Procedure

Er bestaat een aangifteplicht. De eigenaar dient jaarlijks een aangifte te doen van het tweede verblijf – uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar.

Bedrag

1.000 euro per pand.

Uitzonderingen

Er geldt een vrijstelling van belasting voor:

  • het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
  • tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens en motorhomes.