Bezienswaardigheden

Machelen

Sint-Gertrudiskerk

De Sint-Gertrudiskerk (sinds 1937 beschermd) is een gotisch monument, opgetrokken in kruisvorm. Omwille van haar artistieke waarde werd de kerk als monument geklasseerd door de Commissie van Kunst & Oudheidkunde. Uit oude oorkonden die men kon terugvinden in de goed bewaarde archieven van de Sint-Getrudiskerk, kon worden afgeleid dat de kerk werd gebouwd omstreeks 1224 (bescheiden uitvoering).

Kasteel Beaulieu

Een ander beschermd monument is het barokkasteel van Beaulieu dat werd gebouwd op de grondvesten van de vroegere burcht in 1653-1654, door Lucas Faid'herbe, in Lodewijk XIII-stijl.

Het kasteel staat ondermeer bekend om zijn 17de eeuwse zolderingspanelen, die de heldendaden van Hercules uitbeelden. De gevel is versierd met Dorische zuilen en barokmotieven. Het slot werd gebouwd in opdracht van graaf L.C. van Turn en Tassis, de 7de erfelijke opperintendent van het keizerlijke postwezen, wiens praalgraf zich bevind in de Zavelkerk te Brussel. In 1693, tijdens de strijd tegen Lodewijk XIV, vestigde Willem III van Engeland er zijn hoofdkwartier.

Het kasteel is door Vlaamse regering in erfpacht gegeven aan een privé promotor die het restaureerde.

Kasteel Pellenberg

Het kasteel Pellenberg zou wel eens het oudste gebouw van Machelen kunnen zijn. Pellenberg is immers de voortzetting van de oude dorpsburcht van Machelen, die aanleiding zou geven tot het stichten van de eerste dorpskern.

Het kasteel werd in 1986 door het gemeentebestuur aangekocht in vervallen toestand. Het werd volledig gerestaureerd en ingericht als socio-cultureel centrum, waarin tevens de openbare bibliotheek werd ondergebracht.

Diegem

Sint-Katarinakerk

De laatgotische Sint-Katarinakerk (sinds 1938 beschermd), met haar middeleeuwse fresco's, is sinds de 16de eeuw een druk bezochte bedevaartsplaats naar Sint-Cornelius. De kerk werd gebouwd tussen 1450 en 1543, op een helling tegenover de middeleeuwse waterburcht, in mooie witgrijze natuursteen uit de plaatselijke groeven. De plattegrond vertoont de vorm van een Latijns kruis, zoals bij de traditionele basilieken. De sierlijke torenspits (64 meter hoog) met zijn originele pinakels, dateert van 1654 en is een unicum in het Belgische landschap.

Kasteel Marga

Van de middeleeuwse waterburcht staat enkel nog het zandstenen toegangsgebouw uit de 15de eeuw overeind, het zogenaamde "Margapaviljoen" (sinds 1939 beschermd). De laatste bewoner 'Marga' gaf er zijn naam aan. Het gebouw werd in 1939 als beschermd monument genoteerd.

In 1953 werd het aangekocht door het gemeentebestuur dat in 1968 de beslissing nam het in te richten als cultureel- en ontspanningscentrum voor de bevolking. Het omvat een ontvangstzaal, een vergaderlokaal en geschikte ruimten voor tentoonstellingen en kunstmanifestaties. Het goed wordt omringd door een mooie vijver, waar dagelijks talrijke hengelaars te vinden zijn.

Donjon - Hoeve Vermeren

Een 18de-eeuws landgoed met park en vijver en een gesloten hoeve. In de westelijke gevel kan men de aanduiding 'MDB-NWB Anno 1762' zien, op een gekanteelde meestertoren. Dit geheel verleent een middeleeuws uitzicht aan het gebouw. De hoeve is een L-vormig gebouw, opgetrokken in zandsteen. Het goed is sinds 1998 eigendom van de gemeente. Het gebouw wordt verhuurd aan een restauranthouder en de vijvers worden door de plaatselijke vissersclubs gebruikt voor hun vissers.

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van 7 Smarten

De moderne kerk van Diegem-Lo werd gebouwd van 1928 tot 1929. Als basis werd de Romeinse bouwtrant genomen. De moderne techniek liet toe alle pilaren uit te schakelen. De kerk is opgebouwd uit zandsteen vanuit Diegem. Een grote hoeveelheid zandsteen is afkomstig van de muur, die vroeger het domein van kasteel Beaulieu afsloot. In deze kerk staat een mooi orgel met blaasbalg, dat in 1979 bij K.B. als beschermd monument werd geklasseerd.