Bouw- en rooilijn

Bij de aanvang van bouwwerken is het van belang de exacte bouw- en rooilijn te kennen. De rooilijn is de grens tussen de openbare weg en het private domein. In veel gevallen kan er niet gebouwd worden tot aan de rooilijn, maar wordt er een achteruitbouwstrook voorzien. 

De bouwlijn is de lijn waar de gevel van het gebouw mag komen.

Voor de bouwwerken beginnen is het nodig contact op te nemen met de dienst Ruimtelijke ordening, voor het bepalen van de rooilijn.