CO-vergiftiging

Ieder jaar zijn meer dan 1.000 Belgen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. De meeste koolstofmonoxidevergiftigingen worden veroorzaakt door verwarmingstoestellen. Het is dus niet verwonderlijk dat de helft van de vergiftigingen in de badkamer gebeurt.

Tussen november en april stelt men de meeste ongevallen vast. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het hanteren van alle verwarmingstoestellen.

Wat is CO?

CO staat voor koolstofmonoxide, een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat normaal gezien vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding van hout, kolen, gas, mazout, ... Zelfs bij een geringe aanwezigheid in de lucht kan er een CO-vergiftiging optreden.

Wat is CO-vergiftiging?

Koolstofmonoxide wordt via de longen zeer snel opgenomen in het bloed. In het bloed hecht het zich vast op de rode bloedcellen waarbij het de zuurstof wegdringt. Hoe meer CO en/of hoe langer de blootstelling, hoe groter de (kans op) vergiftiging. Verwarmingstoestellen zijn de voornaamste bronnen van mogelijke CO-vergiftiging.

De eerste symptomen zijn zeer banaal: hoofdpijn, misselijkheid, concentratiestoornissen en plotse vermoeidheid. Braken, duizeligheid en bewustzijnsverlies zijn de ergere tekenen van CO-vergiftiging.

Eerst hulp

  • Open ramen en deuren voor voldoende ventilatie.
  • Schakel de vermoedelijke bron uit.
  • Haal het slachtoffer uit de kamer en controleer zijn/haar toestand.
  • Verwittig de hulpdiensten.
  • Verleen verder eerste hulp.

Hoe voorkomt u een CO-vergiftiging?

  • Zorg voor voldoende verluchting en ventilatieroosters in alle woonruimtes.
  • Laat alle betrokken toestellen steeds door een erkend installateur plaatsen en tijdig controleren.
  • Laat uw schoorsteen elk jaar nakijken.
  • Slaap nooit in een kamer met een werkend verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum.
  • CO-detectoren zijn maar weinig betrouwbaar en scheppen een vals gevoel van veiligheid.

Meer info?

www.koolstofmonoxide.be
www.gezondheid.be