Conformiteitsattest voor woningen

Als je een woning verhuurt in Machelen-Diegem, moet je ervoor zorgen dat die voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort, zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen

Het conformiteitsattest is een officieel document dat bewijst dat je huurwoning of kamerwoning voldoet aan die wettelijke normen.

Zo willen we de woningkwaliteit van de huurwoningen bewaken en verbeteren.

Is het conformiteitsattest verplicht?

Nu al kan je vrijwillig zo een attest aanvragen. De verplichting wordt stapsgewijs ingevoerd vanaf 2025 op basis van het bouwjaar van de woning.

Deze verplichting geldt enkel bij een nieuwe verhuring van de woning. Als er een lopend huurcontract is dan is het conformiteitsattest niet verplicht. Beschik je reeds over een geldig conformiteitsattest, dan hoeft er geen nieuw attest aangevraagd te worden, ook niet bij nieuwe verhuringen.

  • 1 januari 2025: woning ouder dan 50 jaar (bouwjaar 1975 en ouder)
  • 1 januari 2027: woning ouder dan 30 jaar (bouwjaar 1995 en ouder)
  • 1 januari 2030: alle woningen, ongeacht bouwjaar en ongeacht of deze reeds verhuurd zijn. 

Het bouwjaar van jouw woning kan je terugvinden via Myminfin of via de Woningpas.

Procedure

Stap 1: Bereid je voor op de woningcontrole

Check vooraf al de kwaliteit van je woning. Zo kan je voorkomen dat je meerdere onderzoeken moet betalen.

Gebruik de handige checklijst als hulpmiddel. Of lees de uitgebreide brochure over de Vlaamse woningkwaliteitsnormen.

Gebreken gevonden? Werk ze weg voor de komst van de woningcontroleur. Kijk op www.machelen.be/premies-en-subsidies-bouwen of je in aanmerking komt voor een premie of lening.

Stap 2: Ga na of je verplicht een conformiteitsattest moet aanvragen.

Vanaf 1 januari 2025 moet je verplicht een conformiteitsattest aanvragen bij de start van een nieuw huurcontract of een eerste verhuring van een woning ouder is dan 50 jaar (bouwjaar 1975 en ouder).

Heb je al een geldig conformiteitsattest voor de huurwoning? Dan hoef je geen nieuw aan te vragen.

Stap 3: Vul het aanvraagformulier in

Vul het online aanvraagformulier in.

Of download het aanvraagformulier en mail het naar huisvesting@machelen.be of bezorg het per post aan de dienst Huisvesting, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. 

Stap 4: Een woningcontroleur komt langs

De woningcontroleur neemt contact met je op om een afspraak te maken. De woningcontroleur controleert de kwaliteit van de woning aan de hand van de eisen die wettelijk vastgelegd zijn in de Vlaamse Codex Wonen. Na het onderzoek, ontvang je een technisch verslag met eventuele gebreken in verschillende categorieën naargelang de ernst.

Stap 5: Is je huurwoning conform?

De woning voldoet: je ontvangt het conformiteitsattest per post. 

De woning voldoet niet: je ontvangt een verzoek om de gebreken te herstellen zodat die wel voldoet aan de regelgeving. 

Wanneer de gebreken zijn weggewerkt, kan je opnieuw een conformiteitsattest aanvragen.

Zijn de gebreken niet weggewerkt bij een nieuwe controle, of neem je geen verder contact op met onze dienst, dan kan de procedure tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid worden opgestart.

Hoe lang is het conformiteitsattest geldig?

Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig.

Als tijdens het conformiteitsonderzoek blijkt dat de woning meer dan 4 gebreken heeft van categorie I, zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen, dan zal de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt worden tot 5 jaar.

Het attest kan van rechtswege vervallen wanneer:

  • De woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard
  • Grote werken aan de woning worden uitgevoerd
  • De Wooninspectie van het agentschap Wonen in Vlaanderen een proces-verbaal opstelt

Bedrag

Voor het conformiteitsonderzoek betaal je 200 euro.

Als de woning voldoet aan de eisen, dan krijg je een conformiteitsattest toegestuurd.

Meer info

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Omgeving, afdeling Huisvesting via huisvesting@machelen.be of op 02 254 12 48.