Eerste inschrijving

U komt vanuit het buitenland en wil zich voor de eerste keer inschrijven in onze gemeente?

Om dit in orde te brengen hebben wij heel wat info nodig. Daarom vragen wij om eerst een e-mail te sturen naar burgerzaken@machelen.be en daarin zegt dat het om een eerste inschrijving gaat. Dan kunnen wij u zeggen welke documenten u juist nodig heeft en kunnen we een afspraak maken.

Als u zonder afspraak naar het loket komt voor een eerste inschrijving, kunnen wij u niet helpen. Dan bent u voor niets naar het loket gekomen.

De gemeente is ééntalig Nederlands. Wij mogen enkel Nederlands spreken. Als u geen Nederlands verstaat, brengt u best iemand mee die u kan helpen met de taal.