Eerste inschrijving of opstart nieuwe verblijfsprocedure

Om dit in orde te brengen hebben wij heel wat informatie nodig. Daarom vragen wij om eerst een e-mail te sturen naar vreemdelingenzaken@machelen.be en daarin zegt dat het om een eerste inschrijving gaat of dat u een (nieuwe) procedure wenst op te starten. Aan de hand van die informatie kunnen wij u zeggen welke documenten u juist nodig heeft en kunnen we een afspraak maken.

Afspraken kunnen enkel doorgaan op dinsdagvoormiddag tussen 8-12 u. en donderdagnamiddag tussen 14-19 u. Per persoon/procedure wordt er een half uur tijd gerekend. De laatst mogelijke afspraak kan telkens doorgaan een half uur voor sluitingstijd (op dinsdag dus ten laatste om 11.30 u., op donderdag dus ten laatste om 18.30 u.). Voor de afspraak dient u stipt op tijd aanwezig te zijn, als u te laat komt dan zal de afspraak niet kunnen doorgaan om andere afspraken niet in het gedrang te brengen.

De gemeente is ééntalig Nederlands. Wij mogen enkel Nederlands spreken. Als u geen Nederlands verstaat, brengt u best iemand mee die u kan helpen met de taal.