Evenement aanvragen

Aanvraag nodig?
Privaat evenement

Een evenement is privaat indien er een persoonlijke band bestaat tussen de organisator en de aanwezigen, zoals trouwfeest, personeelsfeest, … De organisator dient in dit geval over een gastenlijst te beschikken.

Voor een privaat evenement hoeft u normaal geen aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur, tenzij het (deels) plaatsvindt op het openbaar domein en eventueel voor overlast kan zorgen.

Openbaar evenement

Een evenement is openbaar als de activiteit algemeen toegankelijk is. Dat wil zeggen open voor het grote publiek. Er kunnen uitnodigingen verstuurd worden, maar niet op naam. 

Een algemeen toegankelijk of openbaar evenement kan georganiseerd worden in een zaal (bijvoorbeeld een fuif of een concert), in een tent of in open lucht (bijvoorbeeld een markt, een manifestatie, een carwash).

Voor het organiseren van een openbaar evenement moet u vooraf altijd toelating vragen.

Aanvraagformulier

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier dat u hier kan downloaden of kan afhalen bij dienst Vrije tijd.

Wanneer aanvragen?

Bezorg het volledig ingevulde document minstens 2 maanden en maximum 12 maanden vóór het evenement via e-mail aan evenementen@machelen.be, samen met de nodige bijlagen.

Deze minimumtermijn van 2 maanden is nodig, omdat er bij verschillende diensten advies gevraagd moet worden voordat er toelating gegeven kan worden.