Nachtwinkel of belwinkel opstarten (vergunning)

Voor het openen van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie moet de uitbater beschikken over een uitbatingsvergunning en/of vestigingsvergunning.

Procedure

Voor een nachtwinkel:

Een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning aanvragen kan door een ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de dienst lokale economie van de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvraag tot het verkrijgen van een vestigingsvergunning a.d.h.v. criteria die beschreven staan in het reglement.

Na een positieve beoordeling door het college van burgemeester en schepenen wordt er een vestigingsvergunning verleent door de burgemeester.

Uw aanvraag voor een uitbatingsvergunning wordt overgemaakt aan de brandweerzone West, die u contacteert voor een controle van uw zaak.

Naast de brandweercontrole volgt er een administratief onderzoek van verschillende criteria die beschreven staan in het reglement. Er wordt onderzocht of u voldoet aan de voorwaarden voor het krijgen van een uitbatingsvergunning.

Na een positieve beoordeling door het college van burgemeester en schepenen wordt er een uitbatingsvergunning verleent door de burgemeester voor een termijn van maximum 10 jaar.

Na een negatieve beoordeling door het college van burgemeester en schepenen op de onderzoeken wordt er geen vergunning verleend.

Voor een privaat bureau voor telecommunicatie:

Een uitbatingsvergunning aanvragen kan door een ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de dienst lokale economie van de gemeente.

Uw aanvraag wordt overgemaakt aan de brandweerzone West, die u contacteert voor een controle van uw zaak.

Naast de brandweercontrole volgt er een administratief onderzoek van verschillende criteria die beschreven staan in het reglement. Er wordt onderzocht of u voldoet aan de voorwaarden voor het krijgen van een uitbatingsvergunning.

Na een positieve beoordeling door het college van burgemeester en schepenen wordt er een uitbatingsvergunning verleent door de burgemeester voor een termijn van maximum 10 jaar.

Na een negatieve beoordeling door het college van burgemeester en schepenen op de onderzoeken wordt er geen vergunning verleend.