Financiële ondersteuning

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een aanvraag doen voor financiële steun.

Enkele voorbeelden:

 • stookoliepremie
 • tussenkomst in medische kosten of apotheekkosten;
 • tussenkomst in energiefactuur;
 • financiële tussenkomst voor vrijetijdsactiviteiten;
 • tussenkomst in schoolkosten en/of schoolvervoer;
 • tussenkomst in de mutualiteitsbijdragen;
 • voorschot op sociale uitkeringen

Het bedrag van de toegekende steun is afhankelijk van uw situatie.

Voor wie?

Inwoners van Machelen-Diegem.

Voorwaarden

U moet volledige medewerking verlenen aan het sociaal onderzoek.

Procedure

U meldt zich aan tijdens de openingsuren van het OCMW. Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie. Na dit sociaal onderzoek en na advies van de sociale dienst beslist het OCMW bestuur binnen de 30 dagen of de steun al dan niet wordt toegekend.

U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
 • Overzicht vaste kosten
 • Overzicht schulden
 • Inkomstenbewijzen