GDPR foto's insturen

Met het inzenden van je foto's geef je de toestemming om deze foto's te gebruiken in de gemeentelijke communicatie rekening houdende met volgende voorwaarden:

  • Ik ken het lokaal bestuur Machelen een kosteloos niet-exclusief recht toe om mijn foto in de bladen, op de websites en/of sociale media-kanalen van het lokaal bestuur Machelen te publiceren.
  • Lokaal bestuur Machelen mag mijn foto hergebruiken.
  • Het ingezonden beeldmateriaal wordt niet geretourneerd.
  • Mijn persoonsgegevens worden op een veilige manier verwerkt en uitsluitend gebruikt voor publicatie van de foto. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door het lokaal bestuur Machelen vind je in het¬†privacybeleid¬†terug.

Door mijn foto in te sturen verklaar ik dat:

  • ik de foto zelf tot stand heb gebracht. Indien er meerdere personen aan deze foto hebben gewerkt, heb ik toestemming verkregen van deze personen.
  • ik beschik over de rechten van de foto. Indien ik het beeldmateriaal in opdracht heb gemaakt, heb ik toestemming van de opdrachtgever voor het insturen van de foto.
  • het lokaal bestuur Machelen is niet aansprakelijk wanneer na inzending blijkt dat ik alsnog niet over de benodigde rechten beschik.

Niet toegestaan is:

  • het uploaden van foto's die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.
  • het uploaden van foto's met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreuk makende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen.
  • het insturen van foto's onder de naam van iemand anders zonder toestemming en/of medeweten.