Gele Doos, de snelste weg naar je medische info

Hulpverleners willen geen tijd verliezen als ze iemand medische hulp moeten geven. Bij je thuis kan de Gele Doos ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. In de brooddoos, die bovenaan in de koelkast te vinden is, zitten persoonsgegevens, contactgegevens en medische gegevens. Zo kunnen de hulpdiensten meteen het nodige doen en de persoon in nood snel en efficiënt helpen.

Wat zit er in de Gele Doos?

  • Stickervel: plak de blauwe sticker op de achterkant van je voordeur. Zo weten hulpverleners dat er een Gele Doos in je koelkast zit. Plak de sticker met noodnummers op een zichtbare plaats bij je telefoon.
  • Medische fiche: daarop staan belangrijke persoonsgegevens, contactgegevens en medische gegevens.
  • Je kan ook andere documenten toevoegen (samenvatting medisch dossier, kopie van wilsbeschikking, …).

Voor wie?

Voor alle thuiswonende 85-plussers in Machelen en Diegem. Jaarlijks wordt de lijst van 85-plussers geactualiseerd. Tijdens een bezoekje van onze vrijwilligers, wordt je dan een Gele Doos overhandigd.

Hoe hou ik mijn doos actueel?

Het is belangrijk de documenten van de Gele Doos goed in te vullen. Dat doe je zelf of met de hulp van een familielid, mantelzorger, thuiszorg, ...

We roepen elke mantelzorger op om te controleren of de medische fiche volledig en correct is ingevuld en erop toe te zien dat de medicatielijst steeds actueel is.

Schrap de verouderde info (bijvoorbeeld de contactgegevens) en vul de fiche aan met de nieuwe info. Vraag het vernieuwde medicatieschema aan bij je apotheker of huisarts en stop het in de doos.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van je medische fiche of andere gegevens? Heb je een nieuwe medische fiche nodig? Contacteer dan de thuisdiensten via thuisdiensten@machelen.be of op 02 255 01 84.