Kinderdagverblijf 'De Madieliefjes'

Voor wie?

  • Dagopvang van kinderen die nog niet naar de basisschool gaan (kinderen van 0 tot 36 maanden).
  • Voor mensen die opvang nodig hebben omwille van hun werksituatie of voor ouders die er zelf onmogelijk kunnen voor instaan om hun kindje de nodige zorg te bieden.
  • Voorrang is er voor deze gezinnen: alleenstaanden, ouders met een laag inkomen, pleegkinderen, inwoners van onze gemeente en kindjes met een broertje of zusje in de opvang.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is iedere werkdag open van 7 tot 18 uur behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feest- en brugdagen, de dagen dat het gemeentehuis gesloten is (o.a. compensatiedagen van feestdagen die verplicht moeten genomen worden), twee weken in juli en de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Prijs voor opvang

De prijs is afhankelijk van de inkomens van de ouder(s) en wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen. Meer informatie vindt u op www.kindengezin.be.

Inschrijven

Lokaal loket kinderopvang