Handelaarsvergunning verkoop alcohol

Een handelaar in de detailhandel die drank wil verkopen moet over een (handelaars)vergunning ‘ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ beschikken. 

Deze vergunning geldt voor alle winkels of handelaars die dranken verhandelen waarop de accijnzen in België al werden voldaan. Deze vergunning geldt NIET voor de horeca (waar dranken worden verkocht om ter plaatse te worden geconsumeerd).

Hoe aanvragen? 

  • Als u 1 vestiging hebt: stuur het aanvraagformulier naar de Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen

  • Als u meerdere vestigingen in verschillende regio’s hebt: stuur het aanvraagformulier naar de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen

  • Als u ambulant handelaar bent: stuur het aanvraagformulier naar de gewestelijke directie der douane en accijnzen die bevoegd is over het gebied waar uw maatschappelijke zetel is gevestigd, zelfs indien de handelsactiviteiten plaatsvinden in andere regio's