Huren bij het lokaal bestuur

Het lokaal bestuur beschikt over 4 wooncomplexen, waarmee ze huurappartementen ter beschikking stelt van haar inwoners.

Wooncomplex Schelpenberg (appartementen)

 • J. Roelantsstraat – C. Hansoulstraat
 • Telt 10 appartementen, waarvan 9 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Rode Beuk (appartementen)

 • J. Roelantsstraat - H. Brounsstraat
 • Telt 22 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Van Obberghenstraat (appartementen)

 • Telt 10 appartementen met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Oude Haachtsesteenweg (gezinsappartementen)

 • Oude Haachtsesteenweg 2 en 4 te Diegem
 • Telt 8 gezinsappartementen met 3 slaapkamers.

Inschrijvingsvoorwaarden appartementen

De kandidaat-huurder:

 • is inwoner van de gemeente Machelen–Diegem
 • of voldoet aan de voorwaarde van lokale binding: de laatste zes jaar drie jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit tien jaar in de gemeente hebben gewoond.

De kandidaat dient minstens 18 jaar te zijn op datum van inschrijving.

Inkomensvoorwaarde: maximum gezamenlijk of afzonderlijk belastbaar inkomen zoals de Vlaamse wetgever bepaald heeft voor sociale huur. Deze bedragen worden vastgelegd per gezinssituatie en worden jaarlijks geïndexeerd. Het recentste aanslagbiljet wordt in aanmerking genomen of bij recente wijziging een ander attest van inkomen.

 • gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meerdere personen ten laste: 44 270 euro + 2 475 euro per persoon ten laste
 • alleenstaanden zonder personen ten laste: 29 515 euro
 • alleenstaande personen met een handicap: 31 987 euro

Eigendomsvoorwaarde: de kandidaat-huurder en de echtgenoot, de persoon met wie hij wettelijk samenwoont of de samenwonende feitelijke partner:

 • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland voor minstens 50 percent in volle eigendom of in vruchtgebruik.
 • hebben wel een woning of bouwgrond in België of in het buitenland voor minstens 50 percent in volle eigendom of in vruchtgebruik en engageren zich om die woning te verkopen binnen het jaar na toewijzing lopende de tijdelijke huurovereenkomst van 1 jaar.

Procedure

U kandidaat stellen voor een appartement kan, door het ingevulde inschrijvingsformulier te bezorgen aan de Thuisdiensten, Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen. U kunt deze inschrijvingsformulieren downloaden onderaan deze pagina. 

Wat meebrengen?