Huren bij het lokaal bestuur

Het lokaal bestuur beschikt over 4 wooncomplexen, waarmee ze huurappartementen ter beschikking stelt van haar inwoners.

Wooncomplex Schelpenberg (appartementen)

 • J. Roelantsstraat – C. Hansoulstraat
 • Telt 10 appartementen, waarvan 9 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Rode Beuk (appartementen)

 • J. Roelantsstraat - H. Brounsstraat
 • Telt 22 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Van Obberghenstraat (appartementen)

 • Telt 10 appartementen met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Oude Haachtsesteenweg (gezinsappartementen)

 • Oude Haachtsesteenweg 2 en 4 te Diegem
 • Telt 8 gezinsappartementen met 3 slaapkamers.

Voorwaarden appartementen

(Schelpenberg, Rode Beuk, Van Obberghenstraat)

 • inwoner zijn van de gemeente Machelen-Diegem
 • de kandidaat dient minstens 18 jaar te zijn op datum van inschrijving
 • inkomensvoorwaarde: maximum gezamenlijk of afzonderlijk belastbaar inkomen. Het recentste aanslagbiljet wordt in aanmerking genomen of bij recente wijziging een ander attest van inkomen. Van de inkomensvoorwaarden kan worden afgeweken.
  • gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meerderepersonen ten laste: 38.335 euro
  • alleenstaanden zonder personen ten laste: 25.557 euro
  • alleenstaande personen met een handicap: 27.438 euro
 • eigendomsvoorwaarde: eventuele woning die in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik is, dient na de toewijzing van een appartement te worden verkocht.
 • De kandidaat dient zijn taalbereidheid te bewijzen door schoolafkomst of een taaltest door het Huis van het Nederlands.

Voorwaarden gezinsappartementen

(Oude Haachtsesteenweg)

 • minstens 18 jaar op datum van inschrijving
 • minstens 2 kinderen ten laste
 • De kandidaat-huurder moet minstens het jaar voorafgaand aan de inschrijving werkelijk en wettelijk verbleven hebben op het grondgebied van de gemeente Machelen–Diegem.
 • De kandidaat-huurder moet gedurende de laatste 30 jaar ten minste 15 jaar in Machelen–Diegem te hebben gewoond.

Procedure

U kandidaat stellen voor een appartement kan, door het ingevulde inschrijvingsformulier te bezorgen aan de Thuisdiensten, Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen. U kunt deze inschrijvingsformulieren downloaden onderaan deze pagina. 

Wat meebrengen?

 • ingevulde inschrijvingsformulier
 • bewijs van inkomen (niet nodig bij inschrijving voor de gezinsappartementen)
 • indien nodig: attest van taalbereidheid (niet nodig bij inschrijving voor de gezinsappartementen)