Huren bij het lokaal bestuur

Het lokaal bestuur beschikt over 4 wooncomplexen, waarmee ze huurappartementen ter beschikking stelt van haar inwoners.

Wooncomplex Schelpenberg (appartementen)

 • J. Roelantsstraat – C. Hansoulstraat
 • Telt 10 appartementen, waarvan 9 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Rode Beuk (appartementen)

 • J. Roelantsstraat - H. Brounsstraat
 • Telt 22 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Van Obberghenstraat (appartementen)

 • Telt 10 appartementen met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Oude Haachtsesteenweg (gezinsappartementen)

 • Oude Haachtsesteenweg 2 en 4 te Diegem
 • Telt 8 gezinsappartementen met 3 slaapkamers.

Inschrijvingsvoorwaarden appartementen

(Schelpenberg, Rode Beuk, Van Obberghenstraat)

 • De kandidaat-huurder is inwoner van de gemeente Machelen-Diegem.
 • De kandidaat-huurder is minstens 18 jaar op datum van inschrijving.
 • inkomensvoorwaarde: maximum gezamenlijk of afzonderlijk belastbaar inkomen. Het recentste aanslagbiljet wordt in aanmerking genomen of bij recente wijziging een ander attest van inkomen.
  • gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meerderepersonen ten laste: 38.335 euro
  • alleenstaanden zonder personen ten laste: 25.557 euro
  • alleenstaande personen met een handicap: 27.438 euro
  • per persoon ten laste: + 2.143 euro
 • eigendomsvoorwaarde: de kandidaat-huurder en de echtgeno(o)t(e), de persoon met wie hij wettelijk samenwoont of de samenwonende feitelijke partner:
  • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal, noch volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gegeven heeft, noch volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gegeven heeft.
  • zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin zij, hun echtgenoot, de persoon met wie ze wettelijk samenwonen of hun feitelijke partner een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond hebben ingebracht.

Procedure

U kandidaat stellen voor een appartement kan, door het ingevulde inschrijvingsformulier te bezorgen aan de Thuisdiensten, Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen. U kunt deze inschrijvingsformulieren downloaden onderaan deze pagina. 

Wat meebrengen?