Huwelijksjubileum

Bent u 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd? Een heuglijke gebeurtenis die niet ongemerkt mag voorbijgaan!

De gemeente wil iedereen die een uitzonderlijk huwelijksjubileum viert, in de bloemetjes zetten en biedt daarom een premie aan.

Indien u dit wenst, kan u ook ontvangen worden door het college van burgemeester en schepenen voor een receptie op het gemeentehuis.

Procedure

Deze vieringen gaan eenmaal per maand door, met uitzondering van juli. In de loop van de maand december ontvangt u een brief van de gemeente waarin de data van de vieringen op het gemeentehuis voor het ganse jaar staan opgesomd en waarin u gevraagd wordt uw rekeningnummer door te geven voor de storting van de premie.

Ook indien u niet ontvangen wenst te worden, hebt u recht op de premie.

Bedrag

De premie bedraagt:

  • gouden bruiloft (50 jaar): 125 euro
  • diamanten bruiloft (60 jaar): 250 euro
  • briljanten bruiloft (65 jaar): 375 euro
  • platina bruiloft (70 jaar): 620 euro