Infrastructuursubsidie jeugd

Wat?

Erkende jeugdverenigingen kunnen een subsidie ontvangen voor het veilig, hygiënisch, duurzaam, … in stand houden van hun lokalen.

De subsidie betreft:

 • kosten (telkens inclusief btw) die gemaakt worden om over de lokalen te beschikken (huurkosten, afbetalingskosten, elektriciteitskosten…).
 • kosten voor de aankoop van materialen en de vergoeding van werkuren van vaklui (niet de werkuren van vrijwilligers) voor het onderhoud en instandhouding van het lokaal op vlak van:
  • inrichting van de directe omgeving
  • veiligheid (brand, verzekeringen, inbraak…)
  • geluidsisolatie
  • preventie inbraak en vandalisme
  • hygiëne en sanitair
  • ruimtelijke vestiging.

Voor wie?

Erkende jeugdverenigingen die geen gemeentelijk lokaal gebruiken.

Voorwaarden

Minstens één van voorgaande elementen moet terug te vinden zijn in de verantwoording van de aanbesteding van de subsidie.

Procedure 

Vul voor 31 juli X+1 het aanvraagformulier in en bezorg dit aan de dienst Vrije tijd via vrijetijd@machelen.be of per post aan gemeente, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

De subsidie wordt uitbetaald voor 31 augustus X+1.

Samen met de aanvraag voor de werkingssubsidies moet je, ten laatste op 1 december X+1, bewijsstukken binnenbrengen voor het gehele bedrag dat uitbetaald is. Alleen bewijsstukken die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden komen in aanmerking.

Zonder geldige bewijsstukken van het gehele uitbetaalde bedrag, wordt het verschil in mindering gebracht bij de aanvraag van het volgende werkjaar.

Bedrag

Het bedrag is variabel. Het voorziene krediet voor deze subsidie wordt gelijk verdeeld onder de erkende jeugdwerkinitiatieven die een aanvraag voor subsidies onderhoud en inrichting gebouwen indienen.