Invasieve planten

Invasieve planten vormen een ernstige bedreiging voor onze biodiversiteit. De meeste invasieve planten zijn sierplanten, ze ontsnappen uit onze tuin en palmen de omliggende natuur in. De meest gekende soorten zijn Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. 

In januari 2010 werd een Europees LIFE project opgestart om de professionele groensector en het brede publiek te sensibiliseren over deze problematiek (project AlterIAS). Hier werd een gedragscode uitgewerkt in nauwe samenwerking met professionelen uit de groensector.

De Gedragscode Invasieve Planten is een vrijwillig instrument om de introductie van invasieve planten in parken, tuinen, groene ruimtes, langs wegen, … te beperken. De maatregelen gaan van eenvoudige informatie (bv. kennis van de lijst van invasieve planten) tot de beperking van het gebruik (terugtrekking uit de verkoop/ de aanplant stoppen).

De gemeente Machelen engageert zich om de verspreiding van uitheemse invasieve plantensoorten tegen te gaan en zo de eigen biodiversiteit te versterken. We volgen hierbij 5 richtlijnen:

1. kennis nemen van de lijst van invasieve planten in België 
2. de aanplant van een aantal invasieve planten te stoppen (consensuslijst) 
3. de inwoners te informeren over invasieve planten 
4. promotie te maken voor alternatieve niet-invasieve planten 
5. deel te nemen aan een detectiesysteem voor invasieve planten