Leegstaande gebouwen en woningen

De eigenaars van gebouwen en woningen, die opgenomen zijn in het leegstandsregister, zijn de gemeente een belasting verschuldigd.

Voor wie?

Zolang de leegstaande woning of het leegstaand gebouw niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Voorwaarden

Een woning staat leeg wanneer ze gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt werd in overeenstemming met de woonfunctie of met elke andere functie die effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt.