Leerlingbegeleiding

Een CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Een CLB kan helpen met:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken.
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's.
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen, ...
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, ...

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Overzicht CLB’s

CLB N-Brussel (gemeentelijk onderwijs)

Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 482 05 72

clbvgc@clbvgc.be
http://www.clbnbrussel.be

CLB GO Vilvoorde (gemeenschapsonderwijs)

De Bavaylei 134 bus 2
1800 Vilvoorde
02 251 44 25
clb.vilvoorde@g-o.be
http://www.clbvilvoorde.be

VCLB Noordwest-Brabant (vrij onderwijs)

Nieuwstraat 120
1730 Asse
02 452 79 95
asse@clbnoordwestbrabant.be
www.clbnoordwestbrabant.be