Mantelzorgpremie

Deze premie is een uiting van appreciatie voor het vrijwillige engagement dat een mantelzorger opneemt ten aanzien van een zorgbehoevende inwoner van de gemeente Machelen.

Voor wie?

Elke mantelzorger die daadwerkelijk bijdraagt tot het kunnen thuis blijven wonen van een zorgbehoevende inwoner van de gemeente Machelen-Diegem kan in aanmerking komen voor een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

Is gedomicilieerd in Machelen-Diegem en de zorg wordt in de gemeente opgenomen.

 • Woont thuis. Er is geen recht op een mantelzorgpremie als de zorgbehoevende in een zorgvoorziening verblijft, zoals een woonzorgcentrum.
 • Is in het bezit van een bewijsstuk van extra zorgnood:
  • Of heeft een attest MyHandicap FOD van min. 9 punten
  • Of heeft een attest zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
  • Of kan aantonen professionele hulp te krijgen of er actief naar te zoeken in het geval van mentale noden. Er is bijkomend een verslag van een maatschappelijk werker.
  • Of heeft één van de volgende 3 scores op de BelRAI Screener:
   • Minimumscore van 12/30 voor de hele BelRAI Screener;
   • Minimumscore van 4.5/12 voor de modules ADL én IADL opgeteld);
   • Minimumscore van 3/6 op de module cognitie.

Procedure

Bezorg het ingevuld aanvraagformulier aan de thuisdiensten.

Bedrag

De premie bedraagt 300 euro per jaar bij 1 zorgbehoevende in het gezin en 400 euro bij 2 zorgbehoevenden in het gezin.

Uitgebreide informatie over mantelzorg vind je op www.mantelzorgers.be