Mantelzorgpremie

Opgelet! Vanaf 1 januari verandert de mantelzorgpremie. Lees de wijzigingen op www.machelen.be/nieuwe-mantelzorgpremie

Deze toelage is een uiting van appreciatie voor het vrijwillige engagement dat een mantelzorger opneemt ten aanzien van een zorgbehoevende inwoner van de gemeente Machelen.

Voor wie?

Elke mantelzorger die daadwerkelijk bijdraagt tot het kunnen thuis blijven wonen van een zorgbehoevende inwoner van de gemeente Machelen-Diegem kan in aanmerking komen voor een mantelzorgtoelage.

Voorwaarden

Is gedomicilieerd in Machelen-Diegem en de zorg wordt in de gemeente opgenomen.

  • Woont thuis. Er is geen recht op mantelzorgtoelage als de zorgbehoevende in een zorgvoorziening woont, zoals een woonzorgcentrum.
  • Heeft een BEL-profiel van 25 tot en met 34 punten
OF

Heeft één van de volgende 3 scores op de BelRAI Screener:

  • Score 12/30 voor de hele BelRAI Screener en geen 5.5/12 of meer op ADL/IADL
  • Score 4.5/12 voor de modules ADL én IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI Sceener
  • Score 3 óf 4/6 op de module Cognitie én geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI Screener én geen 5.5/12 of meer op ADL/IADL.

Personen die recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden [1] komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgtoelage.

[1] Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden maakt deel uit van de Vlaamse Sociale Bescherming. Het biedt een maandelijkse financiële tegemoetkoming (130 euro) voor niet-medische kosten aan mensen die zwaar zorgbehoevend zijn of in een woonzorgcentrum verblijven.

Procedure

Bezorg het ingevuld aanvraagformulier tijdens de openingsuren aan de thuisdiensten.

Bedrag

De toelage bedraagt 25 euro per maand.

Uitgebreide informatie over mantelzorg vind je op www.mantelzorgers.be