Meer mobiel

MeerMobiel – Iedereen op weg – is een informatieplatform voor meer mobiliteit voor personen met een beperking of ouderen.

Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen.

Het informatieplatform MeerMobiel maakt via een website en een infolijn het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker. Via een zoekmodule kan u zoeken in een databank met vervoeraanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. De inforubrieken van de website geven heel wat praktische informatie over het aanbod, kortingen, tegemoetkomingen en andere nuttige weetjes, zowel op vlak van openbaar vervoer als van het deur-deurvervoer.

Meer info

www.meermobiel.be

info@meermobiel.be

Infolijn 011 26 50 30