Missie en visie

MISSIE

In Machelen komt de wereld samen. Een multiculturele en sociaal voelende gemeenschap met grootstedelijke uitdagingen omwille van haar ligging naast de Europese hoofdstad en met de nationale luchthaven op haar grondgebied.

Het bestuur garandeert de goede woon- en leefkwaliteit en het welzijn voor al haar inwoners en het geeft zuurstof aan economische ontwikkelingen. Het investeert in sterke sociale voorzieningen, een ruim vrijetijdsaanbod en een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. In Machelen telt iedereen mee. De Machelaars worden actief betrokken bij het gemeentelijk beleid.

De dienstverlening van het bestuur is deskundig, efficiënt, toegankelijk en transparant. De medewerkers zijn collegiaal tegenover elkaar. 

VISIE

Machelen trekt mensen aan vanuit haar veelzijdigheid. De gemeente is op mensenmaat, met groenvoorzieningen en twee aantrekkelijke en evenwaardige dorpskernen waar veel te beleven valt. Een plek waar mensen met elk hun uniek verhaal elkaar ontmoeten en zorgen voor elkaar. De gemeente biedt ook werk en toekomst aan duizenden inwoners en pendelaars.

Het bestuur stimuleert initiatief, stuurt op samenhang en pakt de uitdagingen aan.