Nieuwe Bosveldsite

Bosveldsite is een heuse vrijetijdssite. Een site waar sport, ontspanning, spel, jeugd, cultuur en gemeenschapsvorming elkaar ontmoeten in en rond het groene hart van Machelen, het gemeentelijk park. 

Het hoofdgebouw op de site is het Bosveldgebouw. De sportinfrastructuur, twee grote zalen, een keuken, een vergaderlokaal, technische ruimtes en de burelen van de vrijetijds- en uitleendienst hebben hier hun onderdak. 

Sport

De vrijetijdssite heeft 2 nieuwe kunstgrasvelden, één van 100 x 64 meter en één van 90 x 45 meter. De bespelingscapaciteit van een kunstgrasterrein ligt veel hoger dan die van een natuurgrasterrein.

De voetbalvelden hebben een duidelijke en goed bereikbare plaats gekregen aan de zuidkant van het park. 

Het nieuwe gebouw heeft voldoende kleedkamers en sanitair, een vergaderruimte en een mooie cafetaria met dakterras dat zicht geeft op alle sportinfrastructuur. 

De atletiekpiste werd volledig afgeschraapt en de onderlaag vervangen. De nieuwe toplaag is niet waterdoorlatend en biedt een optimale demping en gebruikscomfort. Ook alle afwateringsgoten werden vernieuwd.

De verspringbak werd vervangen en voorzien van nieuw zand. Er wordt een nieuwe kooi voorzien voor discuswerpen en hamerslingeren en ook de inloopstroken werden volledig nieuw aangelegd. Het natuurgrasveld blijft in hoofdzaak een atletiekveld.

In samenspraak met de atletiekvereniging onderzoeken we welke bijkomende atletiekuitrustingen kunnen aangeboden worden. Nieuwe uitrustingen om zo veel mogelijk disciplines aan bod te laten komen. 

De verouderde infrastructuur van het tennisgebouw werd afgebroken en er werd een volledig nieuw gebouw gezet. Ook het sanitair en de kleedkamers werden vernieuwd. De overdekte terreinen zijn behouden, evenals de twee buitenterreinen. Er werden twee buitenterreinen bij aangelegd in de breedte. Dit geeft een mooier geheel. 

Cultuur en recreatie

Bosveldsite bevat een polyvalente zaal met een uitgeruste keuken zodat eetavonden van verenigingen kunnen doorgaan op de plek waar de vereniging haar standplaats heeft. 

Het nieuwe evenementenplein is de poort, het kloppend hart en de ontmoetingsplek voor het ganse vrijetijdspark. Het dient als ontmoetingsplaats voor alle vrijetijdsverenigingen, waar optredens kunnen doorgaan, vrijetijdsmarktjes, filmvoorstellingen in openlucht, … 

Dankzij het evenementenplein zijn de sporthal, het nieuwe hoofdgebouw en het recreatiepark met de nieuwe speeltuin, het skatepark en de tennisinfrastructuur aan elkaar gekoppeld.

Om het plaatje helemaal af te maken heeft de speelpleinwerking hier zijn thuisbasis. We hebben hier grote grasvelden, veilig om te spelen, speeltoestellen, sport- en recreatie en dit alles op wandelafstand. 

De overdekte petanquebanen worden heraangelegd en komen naast het terras van sporthal Bosveld te liggen. 

Groen

Het park van Machelen is het kader voor de verschillende functies. De parkzone met de centrale open ruimte wordt behouden en versterkt. 

De groenstructuur van het park werd aangepakt, met het behoud van waardevolle bomen en beplanting. Doorheen het park werd een wandel- en fietspad aangelegd om de verschillende woonwijken te ontsluiten. Dit maakt de site toegankelijk en neemt het onveiligheidsgevoel, dat onze inwoners vroeger vaak aanhaalden, weg. 

Mobiliteit

Om de verkeersveiligheid van de sporters, recreanten en bezoekers van het vrijetijdscomplex te garanderen, werd het stukje Heirbaan, tussen het nieuwe hoofdgebouw en het rond punt richting K. Albertlaan, verkeersvrij gemaakt. 

Hierdoor krijgt de parkzone een grote uitbreiding. Een echt pluspunt voor de speelpleinen en sportkampen. 

De bereikbaarheid voor auto’s is gegarandeerd dankzij de ruime parkings ten zuiden de site (aansluitend op de K. Albertlaan en de Haachstesteenweg/E 19) en ten noorden (aansluitend op de Heirbaan). 

Door maximale parkeergelegenheid langs deze beide kanten van de projectsite, blijven de omliggende woonwijken gespaard van verkeersoverlast en parkeerproblemen. Er zijn meer dan 300 parkeerplaatsen voorzien. 

De volledige site is met de fiets en te voet makkelijk bereikbaar via het verbindingspad voor fietsers en voetgangers. Dit pad loopt vanuit het woonzorgcentrum en de Vredestraat, door het park, tot aan de vrijetijdssite en evenementenplein. Dit met de nodige verlichting om ook ’s avonds een veilige verbinding te garanderen. 

De plek is zeer goed bereikbaar via veilige fietsroutes, zowel vanuit Diegem als vanuit het centrum van Machelen. Er zijn voldoende fietsstallingen voorzien. 

Status

Het einde is in zicht! De nieuwe speeltuin werd deze vakantie goed ingewijd en viel in de smaak bij onze kinderen!

Nu het wat kalmer is en van zodra het weer het toelaat, wordt er verder gras ingezaaid en worden een aantal bomen aangeplant. Zo wordt de speeltuin tegen de lente van 2019 ingebed in de natuurlijke omgeving van het park. 

Het nieuwe tennisgebouw is open en met de nieuwe cafetaria en het aanpalend terras, nieuwe douches en kleedkamers, is dit een gedroomde plek om te gaan tennissen of gewoon iets te gaan drinken na een wandeling of fietstocht. 

De atletiekpiste werd volledig vernieuwd zodat onze atletiekclub in ideale omstandigheden kan trainen. 

Voor onze jongeren is ook de aanleg van het skateterrein gestart. De oude toestellen waren niet veilig meer en er komt een skateterrein dat volledig in beton gegoten is. Het terrein zal +- 500 m² groot zijn en wordt voorzien van de meest uitdagende en toch toegankelijke toestellen.