Nutsvoorzieningen

Aansluiting op openbare riolering

Als bouwheer of eigenaar van een woning of gebouw, bent u verplicht om de riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. Dit mag u niet zelf doen. De aansluiting op het rioleringsnet van het openbaar domein wordt uitgevoerd door Farys.

De private riolering mag enkel geplaatst worden na samenspraak met Farys.

www.farys.be

Gas en elektriciteit

Om te kunnen genieten van gas en elektriciteit in uw woning moet u op beschikken over een aansluiting op het elektriciteit- en/of gasnet via de distributienetbeheerder en een contract afsluiten met een energieleverancier.

Voor Machelen en Diegem is de distributienetbeheerder Sibelgas. Zij doen beroep op Eandis voor het beheer van hun netten.

www.eandis.be

Een lijst van alle erkende energieleveranciers in Vlaanderen vindt u op www.vreg.be.

Waterdistributie

De drinkwaterlevering wordt in onze gemeente beheerd door FARYS|TMVW. 

Op www.farys.be vindt u heel wat informatie over het doorgeven van de meterstanden, tarieven, facturatie, verhuizen, aanvragen voor drinkwateraftakkingen, drinkwaterkwaliteit.