Nutswerken (vergunning)

Als je als nutsmaatschappij werken wenst uit te voeren op of in gemeentelijke wegenis, is de algemene regel dat je een vergunning aanvraagt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, kan je het best altijd vooraf contact opnemen met de gemeente.

Procedure

Een vergunning voor het uitvoeren van nutswerken vraag je aan op nutsmaatschappijen@machelen.be.

Je aanvraagdossier moet volgende documenten bevatten:

  • korte beschrijving van de uit te voeren werken
  • referentienummer van je dossier
  • plannen van de uit te voeren werken
  • adres/locatie van de uit te voeren werken
  • start der werken
  • vermoedelijke uitvoeringstermijn
  • Synergie van toepassing? Indien ja, met welke maatschappijen?

Jaarlijks worden de data waarop vergunningen in kader van nutswerken behandeld worden meegedeeld tijdens de contactvergadering.

Indien gunstig ontvang je een schriftelijk akkoord van het gemeentebestuur.

Alvorens de werken aan te vatten dien je ook nog een signalisatievergunning aan te vragen bij het secretariaat op de gemeente.